De meest effectieve en persoonlijke manier van leren: Coaching

Meer persoonlijke begeleiding bij het leren van het Victormodel en het ‘Anders denken, anders doen’ kan je niet krijgen.

Tijdens de sessies wordt zolang als jij nodig hebt, stilgestaan bij een onderwerp. We kunnen dieper ingaan op jouw beweegredenen, problematiek en bewustwording. Ook ondersteun ik je bij jouw ontdekkingsreis en uitwerking van wat je leert op jou en je omgeving.


Sessieverloop

Uitgangspunt is dat jij je het Victormodel eigen maakt en anders leert denken en doen.

In elke sessie gaan we in op wat je de vorige keer hebt geleerd. Wat jij bent tegengekomen in de praktijk en wat dat teweeg heeft gebracht. Jouw ervaringen en kijk daarop voeden het gesprek. Tijdens sessies krijg je ook oefeningen die je terplekke of thuis kan doen. En huiswerk kan ook onderdeel van het leertraject zijn.

Pas als jij voor je gevoel een onderwerp helder hebt, onder de knie hebt en ermee geoefend hebt, gaan we verder met een nieuw onderwerp.


Onderwerpen

Net als bij de training werken wij onder andere aan:
– Bewustwording van handelen.
– Je eigen kracht vergroten en hiervoor gaan staan.
– Zelfvertrouwen.
– Waarderen zonder waardeoordelen.
– Communicatie.

En leer jij onder andere:
– Zelfstandig de juiste keuzes maken.
– Zelfstandig elke vervelende situatie aan te pakken.
– Anders communiceren.
– Effectiever en efficiënter handelen.


 • Meest persoonlijk
 • Meest effectief
 • Direct toepasbaar
 • Jouw tempo
 • Intensieve begeleiding

Anders denken
en
anders doen

Tarief: € 65,- per uur 
(BTW vrijgesteld)

Praktisch

 • Aantal sessies: minimaal 10
 • Duur per sessie: 1,5 uren
 • Lesmateriaal: Werkmap/naslagwerk
 • Soort: Coaching

Inclusief

 • Intakegesprek
 • Certificaat na voltooiing
 • Speciaal nazorgtarief
 • Lesmateriaal